Poznaj OCHO – Grupę Medyczną Profesora Zagórskiego

Oferujemy nowe spojrzenie na możliwości współczesnej okulistyki. Stworzyliśmy OCHO, sieć specjalistycznych palcówek z kompleksową diagnostyką, zaawansowaną chirurgią i nowatorskimi formami leczenia najtrudniejszych przypadków. Jesteśmy na rynku placówek medycznych od 1998.

Wyróżnia nas jakość świadczonych usług, co w ocenach i rekomendacjach potwierdzają Pacjenci. Walczymy o ponadstandardowy poziom świadczeń i szybki dostęp do najnowszych technologii medycznych. Nasze Ośrodki Chirurgii Oka w Nałęczowie, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Nowym Sączu posiadają nowoczesne bloki operacyjne, a w uzupełnieniu z Gabinetami Okulistycznymi w Lublinie, Lubartowie i Zwoleniu oferują również konsultacje specjalistów i leczenie ambulatoryjne.

„Mamy transparentną misję: wiedzę, międzynarodowe doświadczenie i ponadstandardowe zaangażowanie oddajemy Pacjentom. Robimy wszystko, by nasz Pacjent patrząc na świat i drugiego człowieka dostrzegał różnice.”

Maciej Zagórski, Prezes OCHO

Założycielem Grupy Medycznej OCHO jest Profesor Zbigniew Zagórski, wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie i Fundacji Humboldta w Erlangen. Członek Academia Ophthalmologica Internationalis 1991 -2002 oraz Zarządu International Council of Ophthalmology.

W 1998 r. Profesor Zagórski uruchomił w Nałęczowie pierwszy Ośrodek Chirurgii Oka, od którego na polskim rynku usług okulistycznych rozpoczyna się ponad 20 – letni okres kształtowania Grupy Medycznej OCHO. Profesor jest autorem ok. 200 publikacji naukowych i redaktorem 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach i poprowadził operacje pokazowe oraz charytatywne m.in. w Chinach i Indiach.

„Uruchamiając przed laty pierwszy Ośrodek Chirurgii Oka w Nałęczowie obiecałem sobie, że w moich placówkach bariery ekonomiczne nie będą decydowały o dostępie do profesjonalnego leczenia. Dlatego zapraszamy do OCHO świetnych specjalistów z zagranicy; Pacjentów konsultują wybitni Profesorowie z Niemiec, USA i Izraela. Razem leczymy skomplikowane, a z medycznego punktu widzenia również beznadziejne przypadki chorób. Nasze wysiłki mierzone są tym, co można dostrzec w oczach Pacjentów. Jest tam nadzieja, radość, a nawet zdumienie, bo kiedy odzyskują lepsze widzenie – całkowicie zmienia się komfort ich życia”

Prof. Zbigniew Zagórski, Założyciel OCHO