prof. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska), dr Zofia Nawrocka, prof. Jerzy Nawrocki.
prof. Jerzy Nawrocki, dr Zofia Nawrocka, prof. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska)
prof. Jerzy Nawrocki, dr Zofia Nawrocka, prof. Zofia Anna Nawrocka (wcześniej Michalewska).
prof. Wojciech Omulecki
dr Piotr Chaniecki